Autoservis Kolín s.r.o.

Vítejte!

Pneumatiky
Pneumatiky

Pneumatiky

Tlak vzduchu v pneumatice

 • Tlak vzduchu v pneumatikách kontrolujte pravidelně, nejméně každé 2 – 4 týdny. Tlak je třeba kontrolovat, když jsou pneumatiky studené. Naměřené údaje o tlaku jsou nepřesné i při malém zahřátí pneumatik.
 • Jestliže ztratíte nebo poškodíte čepičky ventilů, ihned ventily vyměňte. Každý ventil pevně dotáhněte a zkontrolujte, zda není poškozena jeho dosedací ploška.
 • Pravidelně kontrolujte i tlak vzduchu v rezervní pneumatice. Platí zásada, že tlak v rezervní pneumatice musí být cca o 0,5 atmosféry vyšší než je tlak předepsaný. Tlak se upraví následně, po nasazení kola.

Poškození pneumatiky

Příklad Možná příčina
Vyšší opotřebení ve středu běhounu Přehuštění, příliš vysoký tlak
Vyšší opotřebení ramen pneumatiky Podhuštění, příliš nízký tlak
Výrazně opotřebené plošky po obvodu pneumatiky Vadné odpružení, vadný tlumič, přebrzdění
Vyšší opotřebení na jedné straně běhounu Špatná geometrie
 • pravidelně kontrolujte, zda má pneumatika předepsaný tlak a není poškozená,
 • nezapomeňte, že každá pneumatika má i vnitřní část, kterou může zkontrolovat pouze odborník s potřebným technickým vybavením,
 • alespoň 4krát do roka dejte pneumatiky zkontrolovat odborníkem, zda jsou v pořádku.

Nezapomeňte, že i nové pneumatiky se rychle opotřebují, pokud chyby na řízení a podvozku neodstraní odborník!


Hloubka vzorku dezénu

Pneumatiky se musí vyměnit nejpozději po sjetí vzorku dezénu na minimální výšku, tj. 1,6 mm.

 • Pro spolehlivou funkci se doporučuje výměna letních pneumatik už při výšce vzorku dezénu 2 mm, v případě zimních pneumatik pak při výšce vzorku dezénu 4 mm.
 • U širokých pneumatik nesmí hloubka vzorku dezénu klesnout pod hranici 3 mm.

Životnost pneumatiky

 • Při delším odstavení automobilu či karavanu pneumatiky vždy odlehčete a zakryjte!
 • Pneumatiky obytných přívěsů a méně často používané pneumatiky měňte po 5 – 7 letech!
 • Rezervné pneumatiky staršie ako šesť rokov používajte iba v krajnom prípade!


 

Co znamená označení na pneumatice 195/65 R 15 V?

195 šířka pneumatiky Údaj je uvedený bez ohledu na konstrukci pneumatiky vždy v mm.
65 profil Vypočítá se tak, že výška pneumatiky v mm se vydělí šířkou pneumatiky v mm a vynásobí se 100.
R konstrukce pneumatiky Pro radiální pneumatiky se používá R, pro diagonální D nebo pomlčka (–).
15 průměr ráfku Obvykle se uvádí v palcích, ale možný je i údaj v mm.
V rychlostní index Nejvyšší přípustná rychlost pro pneumatiku se uvádí pomocí písmenného kódu.

Nejvyšší rychlost v km/h
(pneumatiky pro osobní automobily)

M 130
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
H 210
V 240
W 270
Y 300
ZR nad 240

Hledat Premio partnera Rezervovat se