Autoservis Kolín s.r.o.

Vítejte!

Brzdy
Brzdy

Brzdy

Kotoučová brzda

Brzdové destičky (1) je třeba vyměnit tehdy, když se opotřebují pod hranici minimální tloušťky, tj. 3 mm.
Před jízdou je třeba několikrát stlačit brzdový pedál, aby se při stlačení projevil pevný odpor. Jedině v takovém případě se brzdové destičky (1) volně pohybují po okolních plochách a ve vodicích čepech obložení (3). Brzdové destičky (2) je také třeba pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškrábané, popraskané, prohnuté či jinak poškozené, a pokud se takové poškození objeví, musí automechanik brzdovou destičku okamžitě vyměnit. Je třeba zkontrolovat i brzdové sedlo, zda není poškozené a zda z něj neuniká brzdová kapalina: válečky (4) se musí pohybovat volně!
V případě bubnové brzdy tlačí válcové písty kola brzdové obložení na vnitřní obvod bubnu brzdy.
Bubnová brzda se montuje především na zadní kola – na předních kolech se bubnové brzdy už neužívají téměř vůbec.

Bubnová brzda

 • Brzdové obložení (5) je třeba kontrolovat po každých 20 000 km, zda není opotřebované.
 • Obložení (5) se musí vyměnit tehdy, když dosáhne minimální tloušťky, tj. 1,5 mm.
 • Při výměně se smí používat pouze odpovídající typ brzdového obložení.
 • Doporučujeme současně vyměnit i vratné pružiny brzdových čelistí (6). Jestliže se demontuje i buben, je třeba vždy zkontrolovat celou brzdu.
 • Pokud se objeví hluboké škrábance nebo rýhy, musí se buben vyměnit.
 • Doporučujeme vždy zkontrolovat, zda z pístů neuniká kapalina, a rovněž stav prachových manžet
 • Poškozené těsnění nebo díly musí automechanik okamžitě vyměnit za nové díly v záruce.
 • Každých 20 000 km se musí pomocí čisticího přípravku na brzdy vyčistit i přídržná deska.

Brzdová kapalina

 • Hladina brzdové kapaliny musí být vždy konstantní a je třeba ji kontrolovat.
 • I malý úbytek brzdové kapaliny znamená netěsnost v brzdovém systému. Systém se musí neprodleně zkontrolovat, případně opravit, protože únik brzdové kapaliny může mít za následek úplné selhání funkce brzdového systému.
 • Brzdová kapalina absorbuje vlhkost. V důsledku vyššího objemu vody v brzdové kapalině klesá její bod varu a při vyšším namáhání brzdové kapaliny může docházet ke vzniku páry, a tím i k selhání brzd.
 • Za běžných okolností se brzdová kapalina mění každé dva roky.
 • Použitá brzdová kapalina se v žádném případě nesmí použít znovu.

Hledat Premio partnera Rezervovat se